Sign In

Het project


In februari 2010 hebben we in de abdij van Herkenrode het startschot gegeven van het project De Wijers. Alle projectpartners hebben zich toen geëngageerd om samen met zoveel mogelijk betrokkenen te werken aan de optimale ontwikkeling van deze unieke regio. Daarom werd afgesproken om een duurzaam toekomstbeeld voor De Wijers uit te werken.

Drie jaren later is er een hele weg afgelegd. Een grote groep mensen en organisaties hebben intensief nagedacht over de toekomst voor De Wijers. Via een participatieve aanpak met talrijke workshops in combinatie met een aantal studies is de basis gelegd voor de toekomst van De Wijers. Samenwerking tussen betrokkenen stond hierbij steeds centraal.

De belangrijkste resultaten van dit proces werden samengevat in vier ambitieuze uitdagingen voor De Wijers. Om een duurzaam toekomstbeeld te ontwikkelen moeten we beter inspelen op de basiskwaliteiten van De Wijers, die eeuwenlang zo kenmerkend geweest zijn voor dit gebied. Een eerste uitdaging bestaat er dan ook in om het rijke verleden van De Wijers te kennen en te begrijpen. Een tweede uitdaging die hierbij aansluit focust op het water als essentiële levensbron en voornaam element in De Wijers. Een derde uitdaging bestaat erin om als gemeenschap slim om te springen met de resterende schaarse open ruimte in De Wijers. Tot slot willen we van De Wijers een welvarende regio maken waar ten volle wordt ingezet op duurzaamheid.

Uitdagingen voor de Wijers (video)

Via deze uitdagingen wordt dus een gewenst toekomstbeeld geschetst voor De Wijers. Juist omwille van de sterke lokale verankering van dit project, is het partnerschap ervan overtuigd dat deze uitdagingen via een verdere samenwerking gerealiseerd zullen worden. Op die manier zorgen we ervoor dat we de troeven van dit unieke stukje Limburg ook voor de toekomst veilig stellen en verder duurzaam ontwikkelen.

 

Last modified at 10/2/2013 2:13 PM by System Account