Sign In

Uitdagingen


De richting die we met De Wijers uit willen gaan, vatten we samen in vier uitdagingen. De combinatie van deze vier uitdagingen vormt een eerste aanzet en leidraad voor toekomstige ontwikkelingen in De Wijers. Deze combinatie is het resultaat van het hiervoor geschetste proces (van workshops, studies en analyses) dat tussen 2008 en 2012 werd doorlopen en waarvan de Vlaamse Landmaatschappij de coördinatie op zich nam.

De publicatie van de Uitdagingen voor De Wijers kan je hier downloaden.

Last modified at 10/2/2013 12:02 PM by System Account